Cennik analiz

Sprawdź nasze ceny

Wszystkie podane niżej kwoty są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT. Wszystkie ceny dotyczą pojedynczego nośnika.

Analiza podstawowa
Bezpłatna
Analiza podstawowa jest bezpłatna w przypadku gdy po jej wykonaniu zlecający zdecyduje się na odzyskanie danych w naszej firmie. Jeżeli w trakcie przeprowadzania analizy zlecający zrezygnuje z dalszych usług lub gdy wynik analizy wykaże możliwość odzyskania danych, a zlecający zrezygnuje z dalszej realizacji usługi jeszcze przed podjęciem czynności zmierzających bezpośrednio do odzyskania danych, zobowiązany jest do pokrycia kosztów analizy w wysokości 150 zł netto. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie procesu odzyskiwania danych zlecający zostanie obciążony kosztami usługi odzyskania danych w pełnej wysokości.
Analiza rozszerzona
150 zł
Analiza rozszerzona wykonywana jest w przypadku nośników uszkodzonych mechanicznie, wymagających otwarcia nośnika i ingerencji w jego wnętrze.
Analiza przyśpieszona
500 zł
Prace diagnostyczne rozpoczynają się niezwłocznie po dostarczeniu nośnika do naszej firmy i prowadzone są w dni robocze w godzinach pracy firmy. Płatność za analizę przyśpieszoną należy uregulować z góry.
Analiza ekspresowa
1000 zł
Prace diagnostyczne rozpoczynają się niezwłocznie po dostarczeniu nośnika do naszej firmy i prowadzone są nieprzerwanie do momentu uzyskania wyników analizy. Płatność za analizę ekspresową należy uregulować z góry.
Analiza dysków noszących znamiona otwarcia - dyski ATA/SATA 2,5/3,5 calowe
600 zł
Analiza dysków noszących znamiona otwarcia - dyski SCSI 2,5 calowe
1200 zł
Analiza dysków noszących znamiona otwarcia - dyski SCSI 3,5 calowe
1000 zł
Analiza dysków noszących znamiona otwarcia - dyski SAS
1500 zł
Analiza macierzy Raid 0,1 standard - ilość dysków w macierzy - 2 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista)
300 zł
Analiza macierzy Raid 0,1 niestandardowa - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista)
150 zł
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SATA - ilość dysków w macierzy - 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista)
500 zł
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SATA - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista)
300 zł
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SCSI - ilość dysków w macierzy - 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista)
800 zł
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SCSI - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista)
350 zł
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SAS - ilość dysków w macierzy - 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista)
1000 zł
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SAS - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista)
500 zł
Analiza macierzy Raid 0,1 standard - ilość dysków w macierzy - 2 szt. Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych.
600 zł
Analiza macierzy Raid 0,1 niestandardowa - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych.
300 zł
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SAS - ilość dysków w macierzy - 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych.
2000 zł
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SAS - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych.
800 zł
Prace diagnostyczne rozpoczynają się wg. Wybranego trybu analizy (standard, przyśpieszony lub ekspresowy). Płatność za analizę macierzy należy uregulować z góry.
Analiza wykonywana jest na potrzeby ustalenia rodzaju uszkodzenia, kosztów odzyskania danych oraz przybliżonego czasu jaki potrzebny będzie do procesu odzyskiwania danych. Opłata za przeprowadzenie operacji ustalenia powyższych składowych nie obliguje do natychmiastowego procesu odzyskiwania danych po akceptacji przedstawionych wyników analizy. Podjęcie prac odzyskiwania danych natychmiast po akceptacji wyników analizy jest oddzielną pozycją w cenniku usług firmy Omico.

Copyright 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie ArtGate

Odzyskiwanie danych Białystok, Odzyskiwanie danych Bydgoszcz, Odzyskiwanie danych Częstochowa, Odzyskiwanie danych Gdańsk, Odzyskiwanie danych Katowice, Odzyskiwanie danych Kielce, Odzyskiwanie danych Kraków, Odzyskiwanie danych Lublin, Odzyskiwanie danych Łódź, Odzyskiwanie danych Olsztyn, Odzyskiwanie danych Opole, Odzyskiwanie danych Poznań, Odzyskiwanie danych Radom, Odzyskiwanie danych Rzeszów, Odzyskiwanie danych Siedlce, Odzyskiwanie danych Suwałki, Odzyskiwanie danych Szczecin, Odzyskiwanie danych Toruń, Odzyskiwanie danych Warszawa, Odzyskiwanie danych Wrocław